מצברים רחובות

מצברים רחובות

קבלה של עלות הוגנת בעת רכישה של מצברים רחובות –  כאשר מוענק בידכם עלות הוגנת בעת רכישה של מצברים ברחובות, כל הזמן מן המוסך הקבוע שלכם, כי אז לא קיים גורם לחכות אל מבצע מסוים. כל מוסך מגן עבור עצמו על ההיתר של תמחור של מצבר לרכב בכל מיני עלויות, כה שכאשר קיימים...
072-393-7665